Do 14 lat

Wymagania IMAF Polska dla dzieci do 13 lat

9.1 KYU - PAS BIAŁY Z JEDNĄ BELKĄ

I. KIHON
1. chudan choku tsuki (hkd, +)
2. chudan tsuki (zkd, p )
3. jodan tsuki (zkd, p )
4. age uke (zkd, p / t)
5. gedan barai (zkd, p / t)
6. hiza geri (zkd, p)
7. chudan mae geri kamae (zkd, p)

II. Kata
1. Taikyoku Shodan

III. TEORIA
1. Liczenie do 10 po japoosku
2. Etykieta – ukłony, ceremonia rozpoczęcia i zakooczenia treningu
3. Wiązanie pasa, składanie kimona

9.2 KYU - PAS BIAŁY Z DWIEMA BELKAMI
I. KIHON
1. jodan tsuki (zkd, p / t)
2. chudan tsuki (zkd, p / t)
3. chudan gyaku tsuki (zkd, p / t)
4. age uke (zkd, p / t)
5. soto uke (zkd, p / t)
6. uchi uke (zkd, p / t)
7. gedan barai (zkd, p / t)
8. gedan juji uke (zkd, p/t)
9. chudan juji uke (zkd, p/t)
10. jodan juji uke (zkd, p/t)
11. hiza geri (zkd, p)
12. chudan mae geri kamae (zkd, p)

II. KATA
1. Taikyoku Nidan

III. TEORIA
1. Wiadomości o Klubie
2. Wiadomości o stylu Shotokan

8.1 KYU - PAS ŻÓŁTY Z JEDNĄ BELKĄ
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. otoshi tettsui uchi (zkd, p / t)
3. age uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
4. soto uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
5. uchi uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
6. gedan barai / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. chudan mae geri kamae (zkd, p)
8. jodan mae geri kamae (zkd, p)

II. KUMITE
1. Gohon kumite

III. KATA
1. Taikyoku Sandan

IV. TEORIA
1. Zasady Karate Shotokan

8.2 KYU - PAS ŻÓŁTY Z DWIEMA BELKAMI
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. sanbon choku tsuki (kbd, +)
3. otoshi tettsui uchi (zkd, p / t)
4. age uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
5. uchi uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
6. soto uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. gedan barai / gyaku tsuki (zkd, p / t)
8. shuto uke (kkd, p / t)
9. chudan mae geri kamae (zkd, p)
10. jodan mae geri kamae (zkd, p)
11. chudan yoko geri kekomi (kbd, tą samą nogą, p)

II. KUMITE
1. Gohon kumite

III. KATA
1. Heian Shodan

IV. TEORIA
1. Wiadomości o organizacji IMAF Polska

7.1 KYU - PAS POMARAOCZOWY Z JEDNĄ BELKĄ
I. KIHON
1. sanbon tsuki (zkd, p / t)
2. age uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
3. soto ude uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
4. uchi ude uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
5. chudan mawashi geri ( zkd, p)
6. mae ren geri chudan/jodan (zkd, p)
7. chudan yoko geri kekomi (zkd, p)

II. KUMITE
1. Gohon kumite

III. KATA
1. Heian Shodan

IV. TEORIA
1. Wiadomości o organizacji IMAF Europa

7.2 KYU – PAS POMARAOCZOWY Z DWIEMA BELKAMI
I. KIHON
1. chudan nukite (zkd, p / t)
2. sanbon tsuki (zkd, p / t)
3. uchi tettsui uchi, raz prawą raz lewą ręką ( kbd, p / t)
4. morote uchi uke ( zkd, p / t)
5. age uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
6. soto ude uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. uchi ude uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
8. shuto uke / gyaku nukite (kkd+zkd, p / t)
9. uchi shuto uchi (kbd, p)
10. chudan mawashi geri ( zkd, p)
11. mae ren geri chudan/jodan (zkd, p)
12. chudan yoko geri keage (zkd, p)
13. chudan yoko geri kekomi (zkd, p)

II. KUMITE
1. Kihon-ippon kumite (techniki 1-4 z objaśnienia)

III. KATA
1. Heian Nidan

IV. TEORIA
1. Słownik – znajomośd nazw japooskich z zakresu technik do 7.2 KYU

6.1 KYU - PAS ZIELONY Z JEDNĄ BELKĄ
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. sanbon tsuki (zkd, p / t)
3. uraken uchi (zkd, p / t)
4. shuto uke / kizami mae geri jodan / gyaku nukite (kkd+zkd, p / t)
5. jodan mae geri (zkd, p)
6. chudan mawashi geri (zkd, p)
7. jodan yoko geri keage (zkd, p)
8. chudan yoko geri kekomi (zkd, p)

II. KUMITE
1. Kihon-ippon kumite (techniki 1-4 z objaśnienia)

III. KATA
1. Heian Shodan i Heian Nidan + Bunkai /wybrane elementy/

IV. TEORIA
1. Historia Karate na świecie, najważniejsze wiadomości

6.2 KYU – PAS ZIELONY Z DWIEMA BELKAMI
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. sanbon tsuki (zkd, p / t)
3. age uke / gyaku age empi uchi (zkd, p / t)
4. soto uke / yoko empi uchi (zkd+kbd, p / t)
5. uraken uchi (zkd, p / t)
6. morote uchi uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. shuto uke / kizami mae geri jodan / gyaku nukite (kkd+zkd, p / t)
8. mawashi empi uchi (zkd, p / t)
9. jodan mae geri (zkd, p)
10. jodan mawashi geri (zkd, p)
11. mawashi ren geri chudan/jodan (zkd, p)
12. chudan ushiro geri (zkd, p)
13. jodan yoko geri keage (zkd, p)
14. chudan yoko geri kekomi (zkd, p)

II. KUMITE
1. Kihon-ippon kumite (techniki 1-6 z objaśnienia)

III. KATA
1. Heian Sandan

IV. TEORIA
1. Historia Karate w Polsce i w Twojej miejscowości

5.1 KYU - PAS NIEBIESKI Z JEDNĄ BELKĄ
I. KIHON
1. age tsuki (zkd, p / t)
2. morote uchi uke / kizami tsuki / gyaku tsuki (kkd+zkd, p / t)
3. soto ude uke / yoko empi uchi / gyaku tsuki (zkd+kbd+zkd, p / t)
4. kizami mae geri / mae geri (zkd, p)
5. jodan mawashi geri / chudan gyaku tsuki (zkd, p)
6. chudan ushiro geri (zkd, p)
7. jodan yoko geri keage (zkd, p)
8. chudan yoko geri kekomi / jodan mawashi geri (zkd / p)

II. KUMITE
1. Kihon-ippon kumite (techniki 1-6 z objaśnienia)

III. KATA
1. Heian Sandan + Bunkai /wybrane elementy/

IV. TEORIA
1. Słownik – znajomośd nazw japooskich z zakresu technik do 5.1 KYU

5.2 KYU – PAS NIEBIESKI Z DWIEMA BELKAMI
I. KIHON
1. kizami tsuki/gyaku tsuki/oi-tsuki (zkd, p / t)
2. age uke / mae geri / gyaku tsuki (zkd, p)
3. morote uchi uke / kizami tsuki / gyaku tsuki (kkd+zkd, p / t)
4. soto ude uke / yoko empi uchi / gyaku tsuki (zkd+kbd+zkd, p / t)
5. kizami mae geri / mae geri (zkd, p)
6. jodan mawashi geri / chudan gyaku tsuki (zkd, p)
7. chudan ushiro geri / chudan gyaku tsuki (zkd, p)
8. jodan yoko geri keage (zkd, p)
9. chudan yoko geri kekomi / jodan mawashi geri (zkd / p)
10. ashi barai (zkd, p)
11. otoshi empi uchi (kbd, +)

II. KUMITE
1. Jiyu-ippon kumite (techniki 1-5 z objaśnienia, kontratak gyaku tsuki)
2. Randori

III. KATA
1. Heian Yondan

IV. TEORIA
1. Podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowskich Kata i Kumite

Wymagania egzaminacyjne dla dzieci (do 14 lat)

POLSKI ZWIĄZEK KARATE
Komisja Shotokan

Uwagi:

W Kihon, ostatnia technika wykonywana jest z Kiai (okrzyk), chyba, że egzaminator postanowi inaczej.
W Kihon, wszystkie techniki powtarzamy 5 razy, chyba, że egzaminator postanowi inaczej.
W Kihon, wszystkie kombinacje robimy w pozycji Zen Kutsu Dachi, chyba, że jest inaczej podane lub egzaminator poda inaczej.
W Gohon Kumite, należy zapowiedzieć głośno poziom ataku (Gedan, Chudan lub Jodan) i technikę (Zuki, Geri).
W Gohon Kumite zdający, rozpoczynają i kończą sami całość wszystkich kombinacji.
Jeśli jest podane tylko: Gohon Kumite, wówczas egzaminator decyduje o tym, jakie techniki należy wykonać.
Stopnie nadawane dzieciom do lat 14.

9.I Kyu biały pas z jednym czarnym paskiem
9.II Kyu biały pas z dwoma czarnymi paskami
9.III Kyu biały pas z trzema czarnymi paskami
8.I Kyu żółty pas z jednym czarnym paskiem
8.II Kyu żółty pas z dwoma czarnymi paskami
8.III Kyu żółty pas z trzema czarnymi paskami
7.I Kyu pomarańczowy pas z jednym czarnym paskiem
7.II Kyu pomarańczowy pas z dwoma czarnymi paskami
7.III Kyu pomarańczowy pas z trzema czarnymi paskami
6.I Kyu zielony pas z jednym czarnym paskiem
6.II Kyu zielony pas z dwoma czarnymi paskami
6.III Kyu zielony pas z trzema czarnymi paskami
5.I Kyu niebieski pas z jednym czarnym paskiem
5.II Kyu niebieski pas z dwoma czarnym paskami
5.III Kyu niebieski pas z trzema czarnym paskami
4.I Kyu fioletowy pas z jednym czarnym paskiem
4.II Kyu fioletowy pas z dwoma czarnymi paskami
4.III Kyu fioletowy pas z trzema czarnymi paskami


9.I Kyu

KIHON

Musubi Dachi
Hachiji Dachi
Zen Kutsu Dachi
Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai w Zen Kutsu Dachi

ĆWICZENIA

Przysiady - 15 razy.
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 5 razy.
Błędy, które nie powinny się pojawić:

Ugięta noga tylna w Zen Kutsu Dachi.
Ukłon Tashi Rei w rozkroku.

9.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.I Kyu

KIHON

Gedan Barai w Kiba Dachi
Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi

KUMITE

Gohon Kumite: atak: Chudan Oi Zuki, obrona: Soto Uke
(obaj partnerzy w pozycji Zen Kutsu Dachi, 5 ataków i bloków)

ĆWICZENIA

Przewrót w przód.
Przysiady - 15 razy.
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 10 razy.

ZNACZENIE SŁÓW

Hajime
Yame
Hidari
Migi
Zen Kutsu Dachi
Mae Ceri
Age Uke
Soto Uke
Oi Zuki
sposób zawiązywania pasa "Obi"
Błędy, które nie powinny się pojawić:

Uniesienie pięty w Zen Kutsu Dachi.
W Age Uke wyprostowana ręka blokująca.

9.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.II Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke w Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi

KATA

Taikyoku Shodan

KUMITE

Gohon Kumite
ĆWICZENIA

Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 15 razy.
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 5 razy.

ZNACZENIE SŁÓW

Jodan
Chudan
Gedan
Obi
Karate Gi
pokazać: Seiken, Shuto
kto to jest Sensei?
Błędy, które nie powinny się pojawić:

Pięść w bloku Soto Uke i Uchi Uke powyżej barków.
Pięść w Hikite nie przylega do boku.
Kontratak w Gohon Kumite za daleko od partnera.

8.I Kyu

4 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.III Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi

KATA

Taikyoku Nidan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Mostek - 2 razy.
W leżeniu tyłem równoczesne unoszenie nóg i tułowia ("scyzoryki") - 6 razy.
W siadzie prostym skłony głową do kolan - 2 razy.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 8.I Kyu
Kto to jest Sempai?
Kim był Gichin Funakoshi?

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Blok w kombinacji z Gyaku Zuki wykonany niewłaściwą ręką.
Kontratak Gyaku Zuki w Gohon Kumite wykonany niewłaściwą ręką, tj. Oi Zuki.
Brak powrotu podudzia po kopnięciu Mae Geri.
Niedostateczne ściągnięcie pięści do Hikite.
Patrzenie pod nogi w Gohon Kumite.

8.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.I Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai w Kiba Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi

KATA

Taikyoku Sandan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Przewrót w tył - 2 razy.
Mae Geri z przysiadu - 10 razy.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 8.II Kyu
Opisać po kolei techniki z Kata Taikyoku Shodan

Błędy, które nie powinny się pojawić:

W Kiba Dachi ciężar ciała przeniesiony na jedną nogę.
Kiai w Kata wykonane w niewłaściwym momencie lub jego brak.
W Mae Geri noga nie wyprostowana do końca.

8.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.II Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke w Ko Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA

Heian Shodan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy.
Przerzut bokiem ("gwiazda") - 3 razy.
Skoki w przysiadzie ("żabki")- 10 m.

ZNACZENIE SŁÓW

Znaczenie słów zawartych w Kihon na 8.III Kyu
Pokazać i podać polskie nazwy: Seiken, Uraken, Chusoku, Nukite, Shuto, Haito
Data ur. i śmierci twórcy współczesnego Karate

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Atak Oi Zuki wykonany poza osią ciała, z boku.
Zgięty nadgarstek w Shuto Uke.
Unoszenie bioder i pozycji do góry podczas zmiany pozycji.
Pięść nie zaciśnięta do końca.

7.I Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.III Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke w Ko Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Mae Ren Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA

Heian Shodan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy.
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy.
Wymachy nogą w przód i w bok na wysokość Jodan.

ZNACZENIE SŁÓW

Liczebniki od 1-10 po japońsku
Opisać trzy podstawowe pozycje Zen Kutsu Dachi, Ko Kutsu Dachi, Kiba Dachi
Opisać pięć podstawowych części dłoni

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Niewłaściwe ułożenie stopy w Ko Kutsu Dachi.
Zbyt wolne wykonanie techniki Mae Ren Geri.
Zbyt głośny wydech podczas wykonywania technik.
Niewłaściwy Enbusen Kata Heian Shodan.
Stopa w Mae Geri nie ustawiona do Chusoku.

7.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.I Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Gedan Barai + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke w Ko Kutsu Dachi
Mae Geri Jodan w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi

KATA

Taikyoku Sandan
Heian Shodan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 25 razy.
Podskoki w przysiadzie ("żabki") - 20 m.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 7.II Kyu
Opisać techniki z Kata Heian Shodan

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Brak równowagi w Jodan Mae Geri.
Wyprostowana przednia noga w Ko Kutsu Dachi.
Stopa w Yoko Geri nie ustawiona w Sokuto.
Atak w Gohon Kumite nie dochodzi do przeciwnika, zbyt duży dystans.
Brak pracy bioder w kombinacji blok + kontratak Gyaku Zuki.

7.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.II Kyu

KIHON

Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/Zen Kutsu Dachi
Uraken Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Mae Ren Geri - Chudan/Jodan (z międzykrokiem) w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Nidan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Przewrót w przód z rozbiegu.
W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 7.III Kyu
Podstawowe wiadomości dotyczące klubu, w którym ćwiczy egzaminowany

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Kizami Zuki wykonane bez wyprostu ręki.
W Kiba Dachi za duży przekrok stóp.
W Nukite nie ugięty kciuk.
W Gohon Kumite atak i kontratak bez Kiai.
W Kata Heian Nidan blok Gyaku Uchi Uke bez głębokiego skrętu bioder.

6.I Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.III Kyu

KIHON

Ren Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Tate Nukite/Zen Kutsu Dachi
Uraken Uchi w Kiba Dachi
Shuto Uchi w Kiba Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi

KATA

Taikyoku Shodan
Heian Nidan

KUMITE

Gohon Kumite

ĆWICZENIA

Przewrót w przód z przeskokiem przez klęczącego partnera.
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy.
Wymachy nogą w przód, w bok i w tył na wysokość Jodan.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 6.I Kyu
Wymienić i w skrócie opisać trzy dalekowschodnie sztuki walki

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Brak szybkiego powrotu ręki w Uraken Uchi.
Za wolny rytm wykonania Ren Zuki.
W Mawashi Geri kopnięcie z pochyleniem tułowia.
Kolano skierowane do wewnątrz w pozycji Zen Kutsu Dachi.

6.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 6.I Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/Zen Kutsu Dachi
Shuto Uchi w Kiba Dachi
Yoko Enpi Uchi w Kiba Dachi
Mae Ren Geri - Chudan/Jodan w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage Jodan w Kiba Dachi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
 

KATA

Taikyoku Sandan
Heian Nidan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite: 2 ataki ręczne i 2 ataki nożne, blok i kontratak dowolny.

ĆWICZENIA

Mostek - 2 razy.
Przewrót w przód i w tył.
Mae Geri z przysiadu - 20 razy.
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 6.II Kyu
Podstawowe informacje o Polskim Związku Karate
Co oznacza nazwa Karate?

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Brak przestawienia stóp i przeniesienia ciężaru ciała z pozycji Ko Kutsu Dachi do Zen Kutsu Dachi, w kombinacjach.
Podnoszenie się do góry podczas wykonywania kombinacji
Nie zaciśnięta pięść w Hikite przy Shuto Uchi.
Kolano w Mawashi Geri poprowadzone dołem zamiast bokiem.

6.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 6.II Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Nukite w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/Zen Kutsu Dachi
Shuto Uchi
Yoko Enpi Uchi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Mae Ren Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Shiho Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Sandan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite

ĆWICZENIA

Podskoki w przysiadzie ("żabki") - 20 m.
Wymach nogą w przód, w bok i w tył na poziom Jodan.
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy.
W siadzie rozkrocznym skłon głową do podłogi.

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 6.III Kyu
Pokazać i podać nazwy japońskie 10 części ciała, którymi wykonujemy uderzenia
Krótki życiorys Gichin'a Funakoshi'ego

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Dodatkowa technika Teisho Uke w kombinacji Shiho Gyaku Zuki.
Kopnięcie prostą nogą w Ura Mawashi Geri.
Niewłaściwe wykończenie technik.
Niewłaściwe ustawienie stóp przy technikach nożnych.
Niewłaściwe unoszenie kolana w technikach nożnych.

5.I Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 6.III Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Kizami Uraken Uchi + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
Shuto Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Shiho Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Shodan + Bunkai
Heian Sandan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite

ĆWICZENIA

W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy.
Przewrót w przód przez klęczącego partnera.
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 30 razy.
Mae Geri z przysiadu - 20 razy.

ZNACZENIE SŁÓW

Różnice między stylami Karate
Co to jest Zen?

Błędy, które nie powinny się pojawić:

W Sanbon Kumite nie przestrzegany poziom i cel ataku.
Złe prowadzenie środka ciężkości ciała: unoszenie się i opadanie, zbyt szerokie chodzenie w pozycjach.
Złe użycie bioder.
Niepewna pozycja.

5.II Kyu

4 miesiące od zdania egzaminu na 5.I Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
Soto Uke/Zen Kutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Nukite/ Zen Kutsu Dachi
Shuto Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Ren Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ushiro Geri w Zen Kutsu Dachi
Shiho Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Nidan
Heian Sandan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite

ĆWICZENIA

W leżeniu tyłem wznos tułowia - 20 razy
Ugięcia ramion w podporze przodem ("pompki") - 20 razy
W leżeniu tyłem przenoszenie nóg za głowę ("nakrywki") - 10 razy
Przerzut bokiem ("gwiazda") - 4 razy
Przewrót w tył - 2 razy

ZNACZENIE SŁÓW

Zawartych w Kihon na 5.II Kyu
Podstawowe komendy sędziowskie
Rodzaje zawodów Karate

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Złe oddychanie.
Zła koordynacja w czasie poruszania się.
Zatrzymywany, nie rytmiczny (nie płynny) ruch technik.
Złe lub niewystarczająco niskie, położenie punktu ciężkości w pozycjach.
Nie zwracanie uwagi na rozróżnianie środka ciężkości w poszczególnych pozycjach, np. Ko Kutsu Dachi i Zen Kutsu Dachi.

5.III Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 5.II Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Gyaku Enpi Uchi w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Yoko Enpi Uchi + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
Haito Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Kizami Mae Geri + Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage w Kiba Dachi
Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ushiro Geri w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri + Mawashi Geri (z przekrokiem) w Zen Kutsu Dachi
Shiho Uraken Uchi w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Yodan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite

ZNACZENIE SŁÓW

Hansoku Chui
Mubobi
Shikkaku
Shitei Kata
Torimasen
Mienai
Aiuchi
Kiken
Shobu Sanbon Hajime
Atenai Yoni
Moto No Ichi
Shobu Hajime
Hachimaki

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Niejednoczesne zakończenie ruchów: rąk, tułowia i nóg.
Podczas wykonywania technik z partnerem niewłaściwy dystans w technikach spowodowany złą pracą tułowia.
Brak rozluźnienia w końcowej fazie techniki.
Niewłaściwe napięcie - Kime.
Niewłaściwy dystans w czasie ćwiczeń z partnerem.

4.I Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 5.III Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Enpi Uchi w Zen Kutsu Dachi
Kizami Zuki + Oi Zuki w Zen Kutsu Dachi
Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
Haito Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi + Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ushiro Geri w Zen Kutsu Dachi
Shiho Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Morote Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri + Mawashi Geri (tą samą nogą) w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Nidan + Bunkai
Heian Yodan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)

ZNACZENIE SŁÓW

Opisać wszystkie techniki Kata Heian Nidan
Opisać różne formy Kumite

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Utrata równowagi przy obrotach tułowia i przy obrotowych technikach nożnych.
Niewłaściwa prędkość poszczególnych faz prezentowanych technik.
Utrata siły bioder przy zmianie z bloku na kontratak.

4.II Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 4.I Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Age Enpi Uchi w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke + Uraken Uchi + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Kizami Mae Geri + Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ushiro Geri w Zen Kutsu Dachi
Mawashi Geri + Ushiro Geri (z międzykrokiem) w Zen Kutsu Dachi
Shiho Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shiho Enpi Uchi w Zen Kutsu Dachi

KATA

Heian Sandan + Bunkai
Heian Yodan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)

ZNACZENIE SŁÓW

Opisać wszystkie techniki Kata Heian Sandan

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Zły dystans przy ćwiczeniach z partnerem.
Niewłaściwy rytm Kata.
Zła koordynacja w napinaniu mięśni w końcowej fazie ruchu.
Brak kontroli siły uderzenia przy treningu z partnerem.

4.III Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 4.II Kyu

KIHON

Sanbon Zuki w Zen Kutsu Dachi
Age Uke + Gyaku Zuki + Age Enpi Uchi w Zen Kutsu Dachi
Uchi Uke + Kizami Zuki + Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Soto Uke/Zen Kutsu Dachi + Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Uraken Uchi w Zen Kutsu Dachi
Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
Mawashi Shuto Uchi + Gyaku Haito Uchi w Zen Kutsu Dachi
Mae Geri w Zen Kutsu Dachi
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi + Ura Mawashi Geri w Zen Kutsu Dachi
Ushiro Geri w Zen Kutsu Dachi
Mawashi Geri/Ushiro Geri (z międzykrokiem) w Zen Kutsu Dachi
Shiho Gyaku Zuki w Zen Kutsu Dachi
Shiho Enpi Uchi

KATA

Heian Godan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)

ZNACZENIE SŁÓW

Opisać wszystkie techniki kata Heian Yodan

Błędy, które nie powinny się pojawić:

Niewłaściwe ułożenie ciała podczas treningu z partnerem.
Brak obrony przy ataku i kontrataku.
Słaba kondycja.

Posted by October 5th, 2013