Od 14 lat

Wymagania egzaminacyjne dla dorosłych (od 13 lat) IMAF POLSKA

Wymagania IMAF Polska KYU

9 KYU - PAS BIAŁY
I. KIHON
1. chudan choku tsuki (hkd, +)
2. jodan tsuki (zkd, p / t)
3. chudan tsuki (zkd, p / t)
4. chudan gyaku tsuki (zkd, p / t)
5. age uke (zkd, p / t)
6. soto uke (zkd, p / t)
7. gedan barai (zkd, p / t)
8. gedan juji uke (zkd, p/t)
9. chudan juji uke (zkd, p/t)
10. jodan juji uke (zkd, p/t)
11. hiza geri (zkd, p)
12. chudan mae geri kamae (zkd, p)

II. KATA
1. Taikyoku Shodan

III. TEORIA
1. Teoria

8 KYU - PAS ŻÓŁTY
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. sanbon choku tsuki (kbd, +)
3. otoshi tettsui uchi (zkd, p / t)
4. age uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
5. uchi uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
6. soto uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. gedan barai / gyaku tsuki (zkd, p / t)
8. shuto uke (kkd, p / t)
9. chudan mae geri kamae (zkd, p)
10. jodan mae geri kamae (zkd, p)
11. chudan yoko geri kekomi tą samą nogą (kbd, p)

II. KUMITE
1. Gohon-kumite

III. KATA
1. Heian Shodan

IV. TEORIA
1. Teoria

7 KYU - PAS POMARAOCZOWY
I. KIHON
1. chudan nukite (zkd, p / t)
2. sanbon tsuki (zkd, p / t)
3. uchi tettsui uchi raz prawą raz lewą ręką ( kbd, p / t)
4. morote uchi uke ( zkd, p / t)
5. age uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
6. soto ude uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. uchi ude uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
8. shuto uke / gyaku nukite (kkd+zkd, p / t)
9. uchi shuto uchi (kbd, p)
10. chudan mawashi geri ( zkd, p)
11. mae ren geri chudan/jodan (zkd, p)
12. chudan yoko geri keage (zkd, p)
13. chudan yoko geri kekomi (zkd, p)

II. KUMITE
1. Kihon-ippon-kumite (techniki 1-4 z objaśnienia)

III. KATA
1. Heian Nidan

IV. TEORIA
1. Teoria

6 KYU - PAS ZIELONY
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. sanbon tsuki (zkd, p / t)
3. age uke / gyaku age empi uchi (zkd, p / t)
4. soto uke / yoko empi uchi (zkd+kbd, p / t)
5. uraken uchi (zkd, p / t)
6. morote uchi uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
7. shuto uke / kizami mae geri jodan / gyaku nukite (kkd+zkd, p / t)
8. mawashi empi uchi (zkd, p / t)
9. jodan mae geri (zkd, p)
10. jodan mawashi geri (zkd, p)
11. mawashi ren geri chudan/jodan (zkd, p)
12. chudan ushiro geri (zkd, p)
13. jodan yoko geri keage (zkd, p)
14. chudan yoko geri kekomi (zkd, p)

II. KUMITE
1. Kihon-ippon-kumite (techniki 1-6 z objaśnienia)

III. KATA
1. Heian Sandan

IV. TEORIA
1. Teoria

5 KYU - PAS NIEBIESKI
I. KIHON
1. age tsuki (zkd, p / t)
2. age uke / mae geri / gyaku tsuki (zkd, p)
3. morote uchi uke / kizami tsuki / gyaku tsuki (kkd+zkd, p / t)
4. soto ude uke / yoko empi uchi / gyaku tsuki (zkd+kbd+zkd, p / t)
5. kizami mae geri / mae geri (zkd, p)
6. jodan mawashi geri / chudan gyaku tsuki (zkd, p)
7. chudan ushiro geri / chudan gyaku tsuki (zkd, p)
8. jodan yoko geri keage (zkd, p)
9. chudan yoko geri kekomi / jodan mawashi geri (zkd / p)
10. ashi barai (zkd, p)
11. otoshi empi uchi (kbd, +)

II. KUMITE
1. Jiyu-ippon-kumite (techniki 1-5 z objaśnienia, kontratak gyaku tsuki)
2. Randori:

III. KATA
1. Heian Yondan

IV. TEORIA
1. Teoria

4 KYU - PAS NIEBIESKI
I. KIHON
1. chudan tsuki (zkd, p / t)
2. sanbon tsuki (zkd, p / t)
3. age uke / mae geri / gyaku tsuki (zkd, p)
4. uchi ude uke / kizami tsuki / gyaku tsuki (zkd, p / t)
5. soto ude uke / yoko empi uchi / uraken uchi / gyaku tsuki (zkd+kbd+zkd, p / t)
6. uchi hiza geri uke (zkd, +)
7. mae geri / ren tsuki jodan/chudan (zkd, p)
8. ushiro geri (zkd, p)
9. mawashi geri / uraken uchi (zkd, p)
10. ashi barai / chudan mawashi geri (zkd, p)
11. yoko geri keage / yoko geri kekomi (zkd, p)
12. mae geri / mawashi geri (zkd, p)

II. KUMITE
1. Jiyu-Ippon-Kumite (techniki 1-5 z objaśnienia, kontratak inny niż gyaku-tsuki)
2. Randori:

III. KATA
1. Heian Godan

IV. TEORIA
1. Teoria

3 KYU - PAS BRĄZOWY
I. KIHON
1. gyaku tsuki (zkd, p / t)
2. kagi tsuki (kbd, +)
3. ura tsuki ( fdd, +)
4. yama tsuki ( zkd, p )
5. age uke / kizami mae geri / gyaku tsuki (zkd, t)
6. soto ude uke / yoko empi uchi / uraken uchi / gyaku tsuki (zkd+kbd+zkd, p / t)
7. morote uchi uke / kizami tsuki / gyaku tsuki (kkd+zkd, p / t)
8. shuto uke / kizami yoko geri kekomi / gyaku nukite (kkd+zkd, p / t)
9. ushiro empi uchi (kkd, t)
10. shiho gyaku tsuki
11. chudan / jodan mae geri ta samą nogą (zkd, p)
12. jodan mawashi geri / chudan yoko geri kekomi (zkd, p)
13. ushiro geri (zkd, p)
14. yoko geri kekomi / gyaku tsuki chudan (zkd, p)
15. otoshi kakato geri (zkd, p)
16. ashi barai / gyaku tsuki (zkd, p)

II. KUMITE
1. Jiyu-Ippon-Kumite (techniki 1-6 z objaśnienia, dowolny kontratak)
2. Jiyu Kumite: 1 walka
3. Goshin-Kumite : obrony przed chwytami i obchwytami - 4 ataki

III. KATA
1. Tekki Shodan, Bassai Dai
2. Heian Shodan + Bunkai (wybrane techniki)

IV. TEORIA
2 KYU - PAS BRĄZOWY
I. KIHON
1. jodan kizami tsuki (zkd, p)
2. mikazuki geri / tettsui uchi (kbd, p)
3. soto ude uke / kizami tsuki / gyaku tsuki (zkd, p / t)
4. haito uchi (zkd, p / t)
5. shiho empi uchi
6. sanbon mae geri ( zkd, p )
7. morote uchi uke / kizami yoko geri kekomi / gyaku nukite ( kkd+zkd, p / t)
8. chudan mae geri / jodan kizami tsuki (zkd, p)
9. ura mawashi geri (zkd, p)
10. chudan ushiro geri (zkd, p)
11. mawashi geri chudan jodan tą samą nogą ( zkd, p )
12. yoko geri kekomi / chudan gyaku tsuki (zkd, p)
13. ashi barai / uraken uchi / gyaku tsuki (zkd, p)

II. KUMITE
1. Jiyu-Ippon-Kumite (techniki 1-6 z objaśnienia, dowolny kontratak)
2. Jiyu kumite : 1 walka
3. Goshin-Kumite: obrony przed chwytami i obchwytami - 6 ataków
4. Happo-Kumite: obrony przed atakami z różnych stron

III. KATA
1. Jion
2. Heian Nidan, Heian Sandan + Bunkai ( wybrane techniki)

IV. TEORIA
1 KYU - PAS BRĄZOWY
I. KIHON
1. sanbon tsuki ( zkd, p )
2. kakiwake uke / kizami tsuki / gyaku tsuki ( kkd+ zkd, p )
3. age uke / Soto uke / gedan barai / uchi uke / gyaku tsuki (zkd, p / t)
4. soto ude uke / yoko empi uchi / uraken uchi / gyaku haito uchi jodan ( zkd+kbd+zkd, p / t)
5. morote uchi uke / kizami tsuki / yama tsuki (kkd+zkd, p / t)
6. shuto uke / kizami yoko geri kekomi / gyaku mawashi empi uchi / kamae ( kkd+zkd, p / t)
7. mae geri / kizami mawashi geri / ushiro geri (zkd, p)
8. yoko geri kekomi / otoshi kakato geri (zkd, p)
9. ashi barai / ushiro geri / gyaku tsuki (zkd, p)
10. jodan ushiro geri ( zkd, p )
11. sanbon mawashi geri ( zkd, p )
12. ura mawashi geri chudan/jodan tą samą nogą ( zkd, p )
13. shiho geri

II. KUMITE
1. Jiyu-Ippon-Kumite (techniki 1-7 z objaśnienia, dowolny kontratak)
2. Jiyu-Kumite : 1 walka
3. Goshin-Kumite : obrony przed chwytami i obchwytami - 8 ataków
4. Happo-Kumite : obrony przed atakami z różnych stron

III. KATA
1. Empi
2. Heian Yodan, Heian Godan + Bunkai ( wybrane techniki)

IV. TEORIA

 

 

POLSKI ZWIĄZEK KARATE
Komisja Shotokan

Stopnie nadawane dorosłym (od 14 lat).

9 Kyu biały pas
8 Kyu żółty pas
7 Kyu pomarańczowy pasm
6 Kyu zielony pas
5 Kyu niebieski pas
4 Kyu niebieski pas
3 Kyu brązowy pas
2 Kyu brązowy pas
1 Kyu brązowy pas

 


9 Kyu

KIHON

Oi Zuki
Age Uke
Soto Uke
Uchi Uke
Gedan Barai
Mae Geri

KATA

Taikyoku Shodan

KUMITE

Gohon Kumite

 

8 Kyu

KIHON

Oi Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki
Soto Uke / Gyaku Zuki
Uchi Uke / Gyaku Zuki
Gedan Barai / Gyaku Zuki
Shuto Uke
Mae Geri
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi

KATA

Heian Shodan

KUMITE

Gohon Kumite

 

7 Kyu

KIHON

Oi Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki
Soto Uke / Gyaku Zuki
Uchi Uke / Gyaku Zuki
Shuto Uke / Gyaku Zuki
Uraken Uchi
Mae Geri
Mae Ren Geri Chudan / Jodan (z międzykrokiem)
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri

KATA

Heian Nidan

KUMITE

Gohon Kumite

 

6 Kyu

KIHON

Sanbon Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki
Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Nukite
Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
Shuto Uchi
Yoko Empi Uchi
Mae Geri
Mae Ren Geri (z międzykrokiem)
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri
Ura Mawashi Geri
Shiho Gyaku Zuki

KATA

Heian Sandan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite

 

5 Kyu

KIHON

Sanbon Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki
Uchi Uke / Gyaku Empi Uchi
Soto Uke / Yoko Empi Uchi / Gyaku Zuki
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
Haito Uchi
Mae Geri
Kizami Mae Geri / Mae Geri
Yoko Geri Keage
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri
Ura Mawashi Geri
Ushiro Geri
Mae Geri / Mawashi Geri (z międzykrokiem)
Shiho Uraken Uchi

KATA

Heian Yodan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite

 

4 Kyu

KIHON

Sanbon Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki / Age Empi Uchi
Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki
Soto Uke / Yoko Empi Uchi / Uraken Uchi
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
Mawashi Shuto Uchi / Gyaku Haito Uchi
Mae Geri
Yoko Geri Kekomi
Mawashi Geri
Ura Mawashi Geri
Ushiro Geri
Mawashi Geri / Ushiro Geri (z międzykrokiem)
Shiho Gyaku Zuki
Shiho Empi Uchi

KATA

Heian Godan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)

 

3 Kyu

KIHON

Sanbon Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki / Age Empi Uchi
Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki
Soto Uke / Yoko Empi Uchi / Uraken Uchi / Gyaku Empi Uchi
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite / Uraken Uchi / Gyaku Empi Uchi
Sanbon Mae Geri
Yoko Geri Keage / Yoko Geri Kekomi (tą samą nogą)
Mawashi Geri / Yoko Geri Kekomi
Ura Mawashi Geri
Ushiro Geri
Shiho Gyaku Zuki
Shiho Uchi
Shiho Geri

KATA

Tekki Shodan

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite

 

2 Kyu

KIHON

Sanbon Zuki
Age Uke / Gyaku Zuki / Kizami Zuki
Uchi Uke / Gyaku Empi Uchi / Kizami Uraken Uchi
Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Empi Uchi
Sanbon Mae Geri
Kizami Mawashi Geri / Mawashi Geri
Ura Mawashi Geri / Mawashi Geri / Yoko Geri (tą samą nogą)
Ushiro Geri / Mawashi Geri (tą samą nogą)
Yoko Geri / Uraken Uchi / Gyaku Zuki
Shiho Uchi
Shiho Geri

KATA

Bassai Dai

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite

 

1 Kyu

KIHON

Oi Zuki (do przod i do tyłu)
Sanbon Zuki (do przod i do tyłu)
Kombinacja wybrana przez egzaminatora
Mae Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą)
Sanbon Mae Geri
Yoko Geri Keage / Yoko Geri Kekomi w Kiba Dachi (z przejściem)
Mawashi Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą)
Ura Mawashi Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą)
Ushiro Geri Chudan / Jodan (tą samą nogą)
Mae Geri / Yoko Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri / Ura Mawashi Geri
Shuto Uchi / Haito Uchi
Shiho Geri

KATA

jedno z kata: Kanku Dai, Jion, Enpi, Hangetsu

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (kontratak Uchi, Geri), Jiyu Kumite

Posted by October 5th, 2013