Kihon

Części ciała:

 

Postawy:

    

      

     

           

     

 

 

(zdjęcia ze strony: http://www.karatekas.com)

Posted by June 27th, 2012